4 Aralık 2016 Pazar

ALADAĞ'DAKİ YURT FACİASI ÜSTÜNE - İsmail KARA (Karozan)

     ALADAĞ’DAKİ YURT FACİASI ÜSTÜNE

                                                                                               ---İsmail KARA---
       1999 depreminden sonra yapı denetim şirketleri kuruldu.
       Yeni yapılan inşaatların denetimine, sağlamlığı sağlamak için önem verildi.
       İş bununla kalmadı. Daha önce yapılmış olan binalar da (başta kamu binaları olmak üzere) depreme dayanıklılığı açısından kontrola tabi tutuldu. Dayanıklı olmadığı saptanan binaların güçlendirilmesine gayret edildi.
       Tüm bunlar, güzel çalışmalar.
       Lâkin, her şey her yerde tam işlemiyor.
       Özellikle okul, dershane, hastane, yurt gibi çoklu insanları barındıran binalar; eskiden yapılmışsa bunların yapısal özelliği üzerinde mutlaka durulmalı, yangına
ve depreme karşı güçlendirilmelidir. Bu bakımdan tüm belediyelere ve yapı denetim firmalarına çok önemli işler düşmektedir.
       Türkiye, aradan geçen 17 seneye rağmen 1999 depremlerini unutmadı. Bina yönünden her ne kadar sıkıntılar giderilse de, ölenlerin geri getirilemediği gibi yüzbinlerce insanımızın uğradığı travmalar da tedavi edilemedi.
       Bir Hollanda atasözü şöyle der; “Bir eşek aynı çukura iki kere düşmez”.
       O yıllarda yaşanılan çok büyük sıkıntıları ve benzerlerini tekrar yaşamamak ve bu ülkeye yaşatmamak için başta devlet kurumlarımız olmak üzere, elimizden gelen her türlü önlemi titizlikle almalıyız.
       Göz göre göre insanlarımızın ölmesine, çeşitli acı ve ıstıraplara uğramasına asla göz yumamayız, yummamalıyız.
       Şunu unutmayalım ki, hepimiz birbirimizden sorumluyuz.
       Birimizin hatası ya da ihmalinin cezasını, bir başkasının ya da başkalarının çekmesini herhalde istemeyiz.
       Aksini düşünen veya yapan, zaten haindir.
        

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder