27 Nisan 2016 Çarşamba

SİYASET NEDİR ? - İsmail KARA

        SİYASET NEDİR ?
                                                      ---İsmail KARA---
          Dün bir yazı okudum. 13.ve 14.dönem milletvekili Sayın Enver Turgut yazmış.
          Turgut bu yazısında siyaseti anlatıyor ve özetliyor;
          “Siyaset, kesinlikle bir meslek, meşrep, esnaflık, çıkar veya menfaat sağlama aracı değil, sadece, ülke vatandaşları tarafından; Demokrasinin gereği olarak: “Şerefli-saygın, onurlu-soylu, dürüst ve bilge insanlara verilen, belirli süreli, kamu yararına halkı idare ve idame etme” görevinden ibarettir.
          Turgut’un bu görüşüne saygı duyuyor ve aynen katılıyorum.
          Türkiye’yi idare etmede görev alanların toplaştığı yerin bile büyük bir adı var; Türkiye Büyük Millet Meclisi… O halde, burada yer alanların da gerçekten onurlu, dürüst, saygın ve bilge kişiler olması gerekir.
          Düşünün ve irdeleyin bakalım, 550 milletvekilinin kaçı bu vasıfları taşıyor?
          Bir kere, Devlete memur alırken dahi yüksek tahsil şartı aranıyor ama memurları idare edecek kişilerde (yani milletvekilleri için) böyle bir şart aranmıyor.
          Öte yandan daha önce suç işlemiş ve mahkûm olmuş kişilere de TBMM’ne girme izni veriliyor. İş bununla da kalmıyor, aynı durumdaki kişiler; bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olabiliyor.
          Şimdi soruyorum; “Onurlu , dürüst, saygın, saygın, bilge kişilik” vasıfları nerede?
          Üstelik, kişi seçilipte TBMM çatısı altına girmişse; çelikten bir zırhla korunuyor adeta… Buna “Dokunulmazlık”  diyoruz. Milletin aslına dokun ama vekiline dokunma!..
          Keşke iş bununla kalsa, nerede?
          Her türlü imkândan yararlanıyorlar; yüksek maaş, iki yıl sonrasında çok yüksek maaşla emeklilik, en lüks hastanelerde muayene ve tedavi, en ucuz yemek, etrafında pervane gibi dönen ve yüksek maaşla çalışan diğer görevliler, iletişim ve ulaşımdaki olanaklar vb…
          Özetle, yoğurdun kaymağı onlara ait…
          Bazı milletvekilleri de Türkiye’nin yüce menfaetlerini savunmak için değil de, ülke aleyhine faaliyetlerde bulunmak için seçilmişler.
          Bunlara sağlanan menfaetler, düşündükçe canımı acıtıyor.
          TBMM, ne bu gibilerin, ne de geçmişi karanlık kişilerin saklanma yeridir.
          Aksine durumlar, siyaset ve demokrasi çarkındaki olumsuzlukların
istenmeyen, beklenmeyen görüntüleridir.
          Ve… bu olumsuzluklar ülkenin selâmeti için yok edilmelidir. 
              

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder